Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warsztaty taneczne

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH TAŃCA

 

 1. Organizatorem warsztatów jest Zespół Obrzędowy Chojne.
 2. Miejsce i czas warsztatów: Warsztaty odbywać się będą w Świetlicy OSP w Chojnem przy ul. Środkowej, w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec - 24 godziny;przerwa wakacyjna; wrzesień, październik - 16 godz. Łącznie – 40 godz.Zajęcia będą się odbywać jeden raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin (160 min)w grupach liczących 8-10 osób. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości uczestników.
 3. Warsztaty odbywają się bezpłatnie.
 4. Warsztaty będą obejmować: grupa starsza- naukę tańca obrzędowego z regionu sieradzkiego i grupa młodsza nauka zabaw o charakterze tanecznym.
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa. Załącznik nr 1
 6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
  i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 7. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z Zespołu oraz z terenu sołectwa Chojne, Wiechucice.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych.
 10. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do: systematycznego i czynnego udziału w warsztatach oraz udział w pokazie przygotowanych choreografii podczas imprezy plenerowej
 12. Dokumentację dotyczącą przebiegu warsztatów prowadzi organizator.
 13. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących kwestii organizacyjnych warsztatów organizator niezwłocznie poinformuje o nich uczestników zajęć.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny