Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Powstanie Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej

Po II wojnie światowej w gminie Sieradz, podobnie jak w całym kraju, najważniejszą sprawa dla oświaty była likwidacja analfabetyzmu, a co za tym idzie – rozwój bibliotek
i czytelnictwa.

Pierwsze wzmianki o bibliotekach powiatu sieradzkiego można odnaleźć w „Szkicach z dziejów Sieradzkiego”. Autorzy podają, że w roku 1949 powstało na terenie powiatu sieradzkiego 16 nowych bibliotek, w tym biblioteka w Charłupi Małej. Ta data została przyjęta umownie, jako powstanie biblioteki, gdyż żadne dokumenty z tego okresu nie zachowały się. Z relacji ustnej mieszkańca Charłupi Małej wynika, że pierwsza biblioteka mieściła się w prywatnym domu Walentego Szałka
i zajmowała jednoizbowe pomieszczenie. Powstała ona z inicjatywy kierownika miejscowej szkoły pana Panasiaka, który rozpoczął zbieranie książek z myślą o utworzeniu biblioteki.

Pierwsza księga jaką posiada biblioteka zawiera wpis z datą 1955 roku i tę datę przyjmujemy za datę utworzenia biblioteki w Charłupi Małej.
Z istniejących sprawozdań wynika, iż w 1955 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Charłupi Małej powołało do życia Gromadzką Bibliotekę Publiczną.
W owym czasie biblioteka liczyła około 1500 książek. W kolejnych latach wzrastała systematycznie zarówno wielkość zbiorów jak i liczba czytelników. W roku 1975, biblioteka posiadała ponad 5000 książek. Powołanie województwa sieradzkiego w związku z nowym podziałem administracyjnym, obowiązującym w Polsce od 1 czerwca 1975 roku, spowodowało szereg istotnych zmian organizacyjnych. W wyniku tego podziału Gromadzka Biblioteka Publiczna w Charłupi Małej przekształcona została w Gminną Bibliotekę Publiczną gminy Sieradz z siedzibą w Charłupi Małej.
W 1980 roku Gminna Biblioteka Publiczna gminy Sieradz z siedzibą w Charłupi Małej wraz z filiami została włączona w sieć Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Rok 1985 przynosi następne zmiany organizacyjne, w tym roku utworzono ponownie Gminną Bibliotekę Publiczną w gminie Sieradz z siedzibą w Charłupi Małej z filiami w Grabowcu, Chojnem i Sokołowie. Filia w Męce pozostała filią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w związku z włączeniem tej miejscowości w granice miasta. W roku 2005, w 50 lat po uruchomieniu placówki, biblioteka posiadała wraz z filiami ponad 33 tysiące książek. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Charłupi Małej uzupełniła od 1987 roku nowo powstała filia w Biskupicach.

W ciągu swego istnienia biblioteka dysponowała różną obsadą kadrową: od 0,5 do 2 etatów, aż do 1977 roku kierownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy, potem przyznano placówce cały etat. Od 1995 roku biblioteka dysponuje dwoma etatami.

GBP wielokrotnie zmieniała swą lokalizację. Z zabytkowego dworku, w którym zaczynała swą działalność przeniesiona została w 1982 roku. Bibliotekę lokowano kilkakrotnie
w pomieszczeniach prywatnych, w 1993 roku zajęła budynek, którego właścicielem jest Urząd Gminy, gdzie zajmuje lokal do dnia dzisiejszego. Poprawiły się zdecydowanie warunki obsługi bibliotecznej mieszkańców. Poprzednie lokale, ciasne i ciemne, nie pozwalały wydzielić zbiorów dziecięcych ani zorganizować czytelni. Powstała ona dopiero w obecnym lokalu, co umożliwiło rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny