Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Okolica

Z Kart Historii

Charłupia Mała to niewielka wieś położona w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Sieradz.

Pod względem fizyczno - geograficznym teren gminy Sieradz położony jest w obrębie makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Zachodnia część gminy leży w mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej, środkowa część w Kotlinie Sieradzkiej, a wschodnia w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. W całości położona jest w dorzeczu Warty, której dolina stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Jest on elementem krajowej sieci ekologicznej i jednocześnie stanowi potencjał przyrodniczy do wykorzystania turystycznego1.

Wieś Charłupia Mała rozciąga się na północny zachód w odległości 4 km od Sieradza, przy trasie biegnącej w kierunku Warty i Konina nad niewielkim dopływem rzeki Warty – Myją –Meszną.

„Po raz pierwszy Charłupia Mała została wymieniona w dokumentach w 1339 roku w procesie warszawskim przeciwko Krzyżakom, którzy ją spalili podczas najazdu w 1331 roku. O dawnych dziejach wsi świadczy wysoki kurhan kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (poł. II w do IV w) położony w pobliżu kościoła nad rzeką Myją.”

Dzisiaj wiadomo, że Charłupia Mała - wieś szlachecka jest wymieniana w źródłach pisanych już w XIV w. „Na początku XV w. wchodziła w skład włości Grądzkich, następnie stanowiła własność Świneckich, a następnie Biskupskich. Potem przeszła w posiadanie Biskupskich, a w XVII wieku – Walewskich, później zaś Zabłockich i Bemów”.
Dziś Charłupia Mała liczy 680 mieszkańców i jest największą miejscowością w Gminie Sieradz.


 


 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny