Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy i dotacje

 

 

 

 

2022

 

Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych  1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami otrzymała w 2022 roku dotację w wysokości 18 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. W ramach projektu zakupiono 548 woluminów oraz 60 audiobooków.

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 


 

 

 

2021

 

Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych  1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami otrzymała w 2021 roku dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych. W ramach projektu zakupiono 507 woluminów oraz 76 audiobooków.

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0


  2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami informuje, iż w 2020 roku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" na kwotę 13 400,00 zł. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 620 woluminy i 90 audiobooki.


  2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami informuje, iż w 2019 roku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" na kwotę 12 000,00 zł. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 511 woluminów i 66 audiobooki.


  2018

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w wysokości 7 100,00zł. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 365 woluminów i 33 audiobooki.


2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z filiami informuje, iż w 2017 roku otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" na kwotę 6 900,00 zł. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 395 woluminy i 15 audiobooki.


    2015

Podobnie jak w ubiegłych latach Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej przystąpiła do Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

W ramach tego projektu nasza Biblioteka w 2015 r. otrzymała dotację w wysokości 6 800,00  i wzbogaciła swoje zbiory o 360 woluminów.

Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 2 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych  w roku 2014 wynosi 3 mln zł.

Dokumenty do pobrania:

Termin naboru wniosków trwać będzie do 13 czerwca 2014 r.


    2013

W ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2013 r. w wysokości 5 800,00zł. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 260 woluminów.


    2012

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z FB w Biskupicach, Chojnem i Grabowcu  uprzejmie informuje, iż w roku 2012 zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”  na kwotę 4 800,00 zł, powiększając zbiory o 282 jednostki. Ze środków własnych Biblioteki  zakupiono 1335 książek na kwotę 23 679,11 zł. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali nowości za kwotę 1659,93 zł.


    2011

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej wraz z FB w Biskupicach, Chojnem i Grabowcu  uprzejmie informuje, iż w roku 2011 zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na kwotę 4 400,00 zł, powiększając zbiory o 204 jednostki. Ze środków własnych Biblioteki  zakupiono 850 książek na kwotę 15 279,83 zł.


    2010

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Biblioteka Publiczna Gminy Sieradz w Charłupi Małej wraz FB Biskupicach, Chojnem i Grabowcu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2010 r. w wysokości 2900,00 zł, powiększając zbiory o 212 jednostek. Ze środków własnych Biblioteki zakupiono 836 książek na kwotę 15 084,58 zł.


    2009

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” Biblioteka Publiczna Gminy Sieradz  w Charłupi Małej wraz FB Biskupicach, Chojnem i Grabowcu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2009 r. w wysokości 3 200,00 zł, powiększając zbiory o 182 jednostki. Ze środków własnych Biblioteki zakupiono 588 książek na kwotę 8 812,03zł.


    2008

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” Biblioteka Publiczna Gminy Sieradz w Charłupi Małej wraz FB Biskupicach, Chojnem i Grabowcu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2008 r. w wysokości 9 000,00 zł, powiększając zbiory o 428 jednostki. Ze środków własnych Biblioteki zakupiono 677 książek na kwotę 10 172,55zł.


   Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Fundacja Orange przekazała Bibliotece Publicznej w Charłupi Małej dotację finansową w ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek" w wysokości 2090,79 zł 
z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych 

od sierpnia 2012 do grudnia 2013 roku.

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem programu "Akademia  Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała od Fundacji Orange dotacje w wysokości:

- Rok 2012 –   895,01 zł.

- Rok 2011 – 1 440,84 zł.

- Rok 2010 – 2 105,75 zł.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny